SSVI in ZENIT februarinummer 2018

'Sterren Schitteren Voor Iedereen reikt verder dan alleen maar bekendheid geven aan de wereld van sterren en planeten. Wij willen kinderen en jonge mensen die om wat voor reden dan ook een achterstand hebben opgelopen in hun jonge leven de kans geven om de sterrenwereld te bewonderen door een telescoop. Het februarinummer van ZENIT dat eind januari 2018 van de persen rolt doet uitgebreid verslag van dit mooie project en gaat in op de successen maar ook de problemen die wij hierbij ervaren.

De complete artikelenreeks in ZENIT
 

 

Sterren Schitteren in Marokko

Find your smile again staat voor het brengen van een glimlach bij diegenen die het moeilijker hebben wegens armoede en/of gezondheid.Zij willen dat sprankeltje hoop brengen waardoor mensen even terug verder kunnen. Dit alles los van religie, cultuur of huidskleur. In Marokko geldt een schoolplicht tot 16 jaar. Maar de realiteit is voor een deel van de kinderen echter anders.Tal van redenen dat kinderen geen of bitter weinig onderijs genieten.Daar wil Find your smile again en SSVI samen iets aan doen.
Het hele verhaal kan je hier lezen.

 

Sterren Schitteren in Senegal

Eind 2017- begin 2018 vertrok één van onze Kijkerbouwers Philippe Deprez op eigen initiatief en kosten richting Ziguinchor in Senegal om een telescoop in het kader van SSVI en in het bijzonder het project 'Science4Girls te overhandigen aan de school CEM Bucotte Sud. Met ondersteuning van RC Maagdenhuis Amsterdam, ter plaatse vertegenwoordigd door Patrick Demilt.(klik op foto voor openen album)